ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia drużyn należy będzie dokonać zgodnie z regulaminem.

Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać odpowiedzi na następujące zadania eliminacyjne:

KAZUS I

Julian i Daria byli szczęśliwym i zgodnym małżeństwem. W kilka lat po ślubie, Daria zauważyła u męża obniżenie nastroju. Stał się osowiały, gderliwy, coraz częściej wszczynał kłótnie. Wychodził na długie, samotne spacery, unikał kontaktu z przyjaciółmi. Nie radząc sobie ze swoim zachowaniem, po upływie kilku miesięcy Julian zdecydował się na konsultację psychiatryczną. Psychiatra po wykonaniu szeregu badań stwierdził u Juliana występowanie zaburzeń afektywnych i skierował go na leczenie do szpitala psychiatrycznego, gdzie ten przebywał przez kilka następnych tygodni.

Gdy Daria dowiedziała się o problemach męża była zdruzgotana. Czuła się oszukana, wszak była pewna, że wychodzi za zdrowego mężczyznę. Chcąc wybrnąć z sytuacji, postanowiła złożyć pozew o unieważnienie małżeństwa z Julianem.

1) Czy sąd uwzględni powództwo? Uzasadnij.

2) W przypadku wystąpienia jakich przesłanek sąd może unieważnić zawarty związek małżeński?

3) Czy możliwe jest unieważnienie małżeństwa z uwagi na chorobę psychiczną współmałżonka? Jeśli tak, to kiedy?

KAZUS II


Dominika, Krystian i Karol zawarli z Włodzimierzem S. umowę najmu 3 pokojowego mieszkania przy. ul. Kwiatowej 5 na czas określony 1 roku. Ponieważ dopiero poznawali „studenckie życie”, uznali, że dobrze będzie rozpocząć rok akademicki od hucznej imprezy, na którą zaproszą wszystkich studentów, którzy podobnie jak oni rozpoczęli studia na Wydziale Robotyki Uniwersytetu w K. Na utworzonym na facebooku wydarzeniu swoją obecność potwierdziło ponad 100 osób. Większości trójka przyjaciół nie znała.

Impreza trwała w najlepsze. Kolejne osoby wchodziły i wychodziły z mieszkania przy ul. Kwiatowej. W pewnym momencie jeden z gości postanowił uchylić okno, strącając przy tym stojącą na parapecie doniczkę, z rosnącym w niej okazałym fikusem. Traf chciał, że doniczka ta spadła wprost na głowę Piotra D., jednego z gości, który po wypiciu kilku drinków zasnął na trawniku tuż pod parapetem. W wyniku uderzenia Piotr D. doznał rozcięcia łuku brwiowego. Z uwagi na obfite krwawienie konieczna była interwencja pogotowia ratunkowego.

1) Na kim spoczywać będzie odpowiedzialność za wyrządzoną Piotrowi D. szkodę? Dominice, Krystianie, Karolu, Włodzimierzu S., a może na każdym z uczestników imprezy przy ul. Kwiatowej? Uzasadnij.

2) Czy ma znaczenie fakt, iż pokój, z którego wypadła doniczka, zajmował Krystian? Uzasadnij.

3) Czy ma znaczenie fakt, że Piotr D. był pod wpływem alkoholu i zasnął w miejscu do tego nieprzeznaczonym? Uzasadnij.

Kazus III

Albert D. był znanym osiedlowym zabijaką. Często zaczepiał wracających ze szkoły uczniaków, utrzymywał się z drobnych kradzieży i włamań. Ów ancymon miał jedną słabość- był szaleńczo zakochany w swojej dziewczynie, Roksanie. Z wzajemnością. Para snuła plany na przyszłość, wkrótce planowali razem zamieszkać.

Wspólne plany pary legły w gruzach pewnej soboty. Tego dnia życzliwa koleżanka poinformowała Roksanę, że Albert D. ofiarował pudełko czekoladek jej największej rywalce, Oldze. Na nic zdały się tłumaczenia Alberta,. Wściekła Roksana natychmiast zerwała z chłopakiem, postanawiając „odwdzięczyć się” za ten czuły gest, względem innej kobiety. Na najbliższym komisariacie złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ze szczegółami opisując wszystkie wybryki ukochanego. Na podstawie jej zeznań, Albertowi D. postawiono m. in. zarzut kradzieży 3 rowerów, należących do zamieszkującej w sąsiedztwie rodziny Z. Jeszcze w trakcie postępowania przygotowawczego Roksana postanowiła puścić w niepamięć „epizod” Alberta z koleżanką i dać mu kolejną szansę. Na rozprawie przed Sądem Rejonowym w G. oświadczyła, że jako osoba najbliższa dla oskarżonego Alberta D., odmawia składania zeznań.

1) Czy Roksana rzeczywiście była dla oskarżonego osobą najbliższą? Uzasadnij.

2) Czy w przypadku skorzystania przez osobę najbliższą z możliwości odmowy składania zeznań, można odczytać zeznania, złożone przez nią w postępowaniu przygotowawczym?

3) Wskaż różnicę między składaniem zeznań, a składaniem wyjaśnień.